O oboru

Žáci pracují individuálně na sólových dramatických výstupech či přednesech i na společné tvorbě divadelní inscenace, včetně vytváření kostýmů. Každá skupina připravuje každoročně vlastní inscenaci i vystoupení zaměřená na recitaci.

Přípravná dramatická výchova a mladší žáci

hravou metodou rozvíjení dramatického projevu, smyslu pro prostor a kultivace pohybu, vytváření scének, dramatizace pohádek, kultivace mluveného projevu přednesem dětské poezie a prózy. Rozvíjení hravosti a spontánnosti spolu se stálou sebekontrolou.

Od prvních setkání se dítě učí pracovat s textem, jeho významy a možnostmi interpretace a posuzovat citové zabarvení i závažnost sdělení

Starší žáci

je vyžadována cílevědomá práce s textem, rozvíjen cit pro stavbu a gradaci dram. útvaru, rozvíjení schopnosti hlubšího prokreslení postav a jejich charakterizace. Studium monologů a dialogů. Podle individuálního zaměření má žák možnost i dramaturgické či režijní práce.

Žáci se zúčastňují divadelních i recitačních přehlídek a soutěží a dosahují velmi dobrých výsledků.

Pro své žáky organizujeme soustředění a dílny.

Literárně dramatický obor nabízí studium pro žáky od 6 let, u výjimečně talentovaných dětí od pěti let.

Studium je dvoustupňové. První, sedmiletý stupeň, je pro žáky od 7 let, druhý, čtyřletý pro žáky od 14 let.

Pedagogové

Mgr. Hana Trázníková

Bafnoviny

Bafnoviny Zde najdete aktuální informace o práci literárně dramatického oboru a souboru BaF Číst dál…

Akce literárně dramatického oboru