Vážení senioři, vítejte na stránkách ZUŠ Praha 1, Biskupská 12

Akademii umění a kultury hlavního města Prahy jsme založili z vlastní iniciativy. Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu. Věříme, že tak můžeme přispět k posílení jejich duševní i fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tak zapojit do kulturního života. Moderní společnosti dnes nekladou akcent pouze na prodlužování délky života, ale především na podporu zvyšování jeho kvality. Školu chceme otevřít pro všechny generace a vytvořit tím skutečný prostor mezigenerační komunikace a solidarity. Naši žáci tak získají zkušenost, že potkávání seniorů, kteří s nimi ve stejné škole studují umění,je přirozená součást života.

pedagogové školy

Akademie kultury a umění pro seniory

Vážení a milí Pražané,

dovoluji si Vám na těchto řádcích představit Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy. Jedná se o unikátní projekt, který má za cíl otevřít brány základních uměleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim uměleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby. V průběhu bezplatného tříletého studia si mohou naši spoluobčané v důchodovém věku za podpory odborných pedagogů  i žáků základních uměleckých škol vyzkoušet celou řadu uměleckých a kulturních aktivit a věnovat se naplno hudbě, výtvarnému umění, tanci či například divadlu.  To vše bez jakýchkoliv talentových či příjímacích zkoušek a bez jakéhokoliv průběžného hodnocení. Zkrátka, pouze pro radost

Mgr. Ing. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy

Aktuální informace k ukončení přijímacího řízení

Akademie seniorů v Biskupské ukončila přijímání nových studentů s ohledem na plně využitou kapacitu stanoveného počtu.

 

O programu

Program je tady