Květen 2019


2019
Čtvrtek

9. 5.

18:00

11. Koncert žáků

Koncertní sál Zuš


2019
Úterý

14. 5.

18:00

2019
Středa

15. 5.

14:00

Přijímací zkoušky

Koncertní sál Zuš

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Biskupská 12, 110 00 Praha 1, tel., fax: 222319507,

e-mail: info@zus-biskupska. cz

zve zájemce o studium

                       HUDEBNÍ OBOR

přípravná hudební výchova (zpívání, intonační a rytmická průprava, hudební hry, základní průprava před hrou na hudební nástroj)

zpěv, housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa, akordeon, klavír, cembalo, varhany,
el. klávesy, zobcová flétna, kytara, basová
a elektrická kytara,  flétna, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, trombon, baskřídlovka saxofon, bicí nástroje, sborový zpěv, soubor Giocoso, komorní  orchestr,  Big band a přípravný Big band, soubor populární hudby

  Literárně dramatickÝ OBOR

přípravná dramatická výchova (hry zaměřené na rozvoj vyjadřování a fantazie, přirozeného jednání)

základy interpretace a práce s textem, jevištní pohyb,  divadelní praxe, společná tvorba inscenace

seznámení se základními specifiky divadelní, rozhlasové a filmové práce

  Výtvarný obor

přípravná výtvarná výchova

kresba, malba, grafika, modelování a objektová tvorba, plošná a prostorová tvorba

grafický design, textilní tvorba,
keramika a práce s hrnčířským kruhem, příprava na SŠ a VŠ uměleckého směru

Přijímací zkoušky :                                 

ÚTERÝ 16. DUBNA 2019

STŘEDA 15. května 2019

od 14 do 18:00 hodin


2019
Čtvrtek

16. 5.

19:00

Libeňské jaro

Libeňský zámeček


2019
Pondělí

20. 5.

18:00

2019
Úterý

21. 5.

18:00

Koncert klavírního oddělení

Koncertní sál Zuš


2019
Středa

22. 5.

18:00

2019
Čtvrtek

23. 5.

18:00

12. Koncert žáků

Koncertní sál Zuš


2019
Pátek

24. 5.

20:00

Koncert – Noc kostelů

Kostel sv.Petra na Poříčí


2019
Pondělí

27. 5.

18:00
1 2 3 4

Zobrazit všechny události

Kde nás najdete


ZUŠ Biskupská
Biskupská 12
Praha 1, 11000

Hudební škola vznikla záhy po válce. Vytvářela pobočky, z nichž později vznikly samostatné školy. Do budovy v Biskupské se škola nastěhovala roku 1947. Lety se proměňoval její charakter i nabídka uměleckých oborů. V současné době má ZUŠ tyto obory:  hudební, výtvarný a literárně dramatický. Vyučuje žáky předškolního věku, základních, středních a vysokých škol. Připravuje žáky na střední i vysoké školy uměleckých směrů a orientuje se na výchovu kvalitních amatérů v uvedených oborech.

Škola má dislokované pracoviště v budově Na Poříčí 1.

V hlavní budově v Biskupské se pořádají veřejná vystoupení hudebního i dramatického oboru a výstavy výtvarného oboru.